דבק מפיות-תמונה מובלטת

טכניקה מתקדמת להבלטת התמונה בהדבקת מפיות