עיטור בחמרן

טכניקה המדמה עיטור בכסף זהב או נחושת על גבי עץ